Контактная информация:
Адрес: ул. Ленина, 3а
Тел.: 272-86-73
Тел./факс зав. кафедрой: 
E-mail: kaf-gist@bashgmu.ru